Privacyverklaring

Skins for Buildings B.V., verder te noemen Skins for Buildings, hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring geeft Skins for Buildings heldere en transparante informatie over hoe er wordt omgaan met uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Skins for Buildings houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

1. Skins for Buildings verwerkt persoonsgegevens van:

 • Klanten en de medewerkers van de klant.
 • Leveranciers en de medewerkers van de leveranciers.
 • Bedrijven en/of personen die interesse tonen in onze producten.

2. Skins for Building verwerkt de persoonsgegevens met als doel:

 • Het aangaan/onderhouden van een zakelijke relatie. Zonder deze gegevens kunnen wij ons product niet produceren, leveren en monteren. Kortom, deze gegevens hebben we nodig voor het verkrijgen en uitvoeren van opdrachten voor nu en in de toekomst.
 • Verplichte archivering. Denk daarbij aan wettelijke voorschriften met betrekking tot bewaartermijnen, Belastingdienst, garanties.
 • Commerciële doeleinden.
 • Social Media.

3. Skins for Buildings verwerkt de volgende (persoons)gegevens:

 • Persoonsgegevens;
  Voornaam en achternaam, NAW-gegevens, emailadres, telefoonnummer(s), geboortedatum en aanvullende gegevens die nodig zijn voor projectfacturering.
 • Bedrijfsgegevens; 
  NAW-gegevens, KvK-nummer, BTW nummer, bankgegevens, telefoonnummer(s).

Uw persoon- en/of bedrijfsgegevens worden zorgvuldig bewaard. Binnen Skins for Buildings worden uw gegevens alleen gebruikt door medewerkers die daar vanuit hun functie toegang toe moeten hebben. Alle medewerkers hebben bovendien een geheimhoudingsplicht.

Uw persoon- en/of bedrijfsgegevens worden niet aan derden verkocht en/ of verhuurd. Deze gegevens worden alleen aan derde partijen verstrekt indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze opdrachten.

Uw persoons- en/of bedrijfsgegevens worden niet langer dan strikt noodzakelijk bewaard, daarbij rekening houden met wettelijk bewaartermijn, bewaartermijn belastingdienst en garantietermijn.

Skins for Buildings heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.

4. Wat gebeurt er als u de website Skins for Buildings bezoekt?

 • Monitoren surfgedag bezoeker
  Skins for Buildings maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s worden bezocht. Dat is een gebruikelijke werkwijze omdat het informatie oplevert op die bijdraagt aan de continue kwaliteitsverbetering o.b.v. de gebruikerservaring. De informatie die Skins for Buildings, via cookies, registreert, bestaat uit onder meer IP-adres, type browser en de bezochte pagina’s. Ook wordt gemonitord waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze vertrekken. Deze informatie word anoniem bijgehouden en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie.
 • Gebruik van Cookies
  Skins for Buildings plaatst cookies bij bezoekers. Dat is om informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terug komen en om te zien welke pagina’s het goed doen op de website. Ook wordt bijgehouden welke formatie de browser deelt. U kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken de mogelijkheden van uw browser. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van uw browser.

5. Beveiliging persoon- en bedrijfsgegevens

 • Skins for Buildings draagt zorg voor passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om persoon- en bedrijfsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik en/of verwerking.
 • Cameragebruik: het pand van Skins for Buildings te Zwaag is voorzien van opvallende en onopvallende camera’s, zowel binnen als buiten op de parkeerplaats. De camera’s staan 24 uur per dag aan. Dat is van belang voor uw veiligheid, maar ook voor die van onze collega’s en eigendommen.
 • De camerabeelden (alleen beeld, geen geluid) worden niet actief gemonitord. Alleen in geval van een (vermoeden) van een incident, zoals diefstal of beschadiging van eigendommen, worden beelden door daartoe geautoriseerde medewerkers teruggekeken. Camerabeelden worden na vier weken verwijderd, tenzij een incident is vastgelegd en er juridische redenen zijn om de beelden langer te bewaren, bijvoorbeeld voor een politieonderzoek. In dat geval worden camerabeelden bewaard tot het incident is afgehandeld.
 • De beveiligingsmaatregelen worden periodiek herzien en indien nodig aangescherpt.

6. Inzage en/of wijzigen persoons- en of bedrijfsgegevens
U heeft het recht om uw persoons- en /of bedrijfsgegevens in te zien, te corrigeren , te verwijderen of het gebruik van de gegevens te beperken. U kunt bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken maken van uw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Voor vragen en/of informatie kunt u zich wenden tot : Skins for Buildings, tel.: 088-8111888 en kunt u vragen naar de privacy medewerker of u stuurt een mail t.a.v. de privacy medewerker naar info(at)skinsforbuildings.com.

7. Wijziging Privacy Verklaring;
Skins for Buildings kan de Privacyverklaring wijzigen. Wij adviseren daarom om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen om op de hoogte te zijn van eventuele wijzigingen.